TRAIN PASSING, DOG RUNNING

or: LHKLavasir’s Hemmelige Kunstklubb  (this page is in Norwegian. LHK is, for now, a local project for the region where I live)

Januar 2011 startet jeg en kunstklubb som utprøver synlighet i kunst-praksiser. Kunstnerisk virke utenfor synsfeltet til, og innflytelse fra ekspertise som gallerister, kuratorer, media osv. LHK, som navnet på kunstklubben ble til, foregår internt hos inntil 6-8 privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner i Oslo-området i 10-års perioden 2011-2020.

Arbeidet utføres i et “tidsfrist”-modus, hvor et nytt bilde utarbeides, ferdiggjøres og henges opp hver måned. Det nye bildet skifter ut forrige månedsbilde på utstillingsplassen. Medlemmene i LHK går i prosjekt-perioden i et samspill med et pågående kunstnerisk tidsfrist-arbeid. Et laboratorium på en måte.

 

Hvorfor “Hemmelig”?

Det handler ikke om å være skjult. Tvert imot. På egne premisser er det ikke noe som er bedre enn oppmerksomhet. Men.. en tidsånd tilsier at spalteplass, eller klikk, er en form for målbarhet av kunstnerisk virke. At endel kunstnere, litt ukritisk, ser det nødvendig å “rope høyest” for å tiltrekke oppmerksomhet til arbeidet.

Bildene i dette prosjektet blir, i det året de lages, bare tilgjengelige og synliggjort i de private sammenheng de henges opp.  Litt for å observere denne innflytelsen på arbeidet. 

Intensiteten i arbeidet forsterkes på et vis ved en kort tidsfrist, mens publikasjonen er kontrollert og lavmælt. Det handler kanskje egentlig om “å rope lavest”

 

Noen (passordbeskyttede) linker til :

Bildene fra :     2011       2012       2013       2014       2015       2016     2017

 

 

KUNSTKLUBBEN PRAKTISK :

Alle medlemmer i LHK er lokalisert i Oslo-området / Vest-regionen p.g.a. logistikken. Utstillingsplasseringen må være intern. Altså, ikke på offentlige plasser, fasader osv.

Rundt den 15. i hver kalender-måned skiftes bildet på utstillingsplassen ut. Under opphengingen initierer jeg en samtale med de som er tilstede.  Vi reflekterer rundt arbeidet som har hengt der i fire uker og jeg deler min motivasjon og beveggrunner i arbeidet med det nye bildet jeg henger opp.  Ca 15-20 min.

BILDENE: Det er opplag av månedsbildene i to formater. Ark-formatet er 150 h. x 111 cm.br. på et tykt, arkivbestandig, teksturert akvarellpapir. Lik opphengsbildene. Disse har et opplag på 12 eks. + 2 AP. I tillegg er det et opplag i arkformatet 40×60 cm (A2) av bildene. Her er opplaget 20 eks. + 2 AP.

MEDLEMSKAPET: har en kostnad som, sammen med bildesalg fra LHK-galleriet, skal holde kunstklubben i drift. Etter ett år, altså 12 bilde-opphenginger med samtaler rundt bildene, kan man vurdere å bli med videre.

Jeg sender også ut en gruppe-mail med månedens bilde til en mindre høringsgruppe på kvelden den 15. hver måned. Det er min ubønnhørlige deadline.

LHK-144 Galleriet:  Her samler jeg alle månedsbildene i full størrelse. For formidling og for å få en oversikt selv.
Det blir altså 120 bilder innen dette prosjektet er over (desember 2020)

Jeg dokumenterer etter beste evne med film og lydopptak, og arbeider mot en publisering av hele prosjektet i 2021.

Bildene over her, er fra en av opphengingene hos Lamp Revisjon, på Billingstad