LHK

or:  Lavasir’s Hemmelige Kunstklubb  (..this page is in Norwegian. LHK is, for now, only visible in the region where I live)

Januar 2011 startet jeg en kunstklubb som utprøver synlighet i kunst-praksiser. Kunstnerisk virke utenfor innflytelse fra, og synsfeltet til, ekspertise som gallerister, kuratorer, media osv.

LHK, som navnet på kunstklubben ble til, foregår internt hos noen få bedrifter eller organisasjoner i Oslo-området i 10-års perioden 2011-2020. Arbeidet utføres i et “tidsfrist”-modus, hvor et nytt bilde utarbeides, ferdiggjøres og henges opp hver måned.
Det nye bildet skifter ut det forrige månedsbildet på utstillingsplassen

Jeg inviterer inn i prosessen på et tidspunkt hvor arbeidet enda er litt sårbart og uferdig, hvor jeg fortsatt prøver å formulere for meg selv hva jeg har gjort. Medlemmene i LHK går i et samspill med et pågående kunstnerisk tidsfrist-arbeid. Et laboratorium på en måte.

 

Hvorfor Hemmelig”?

Det handler ikke om å være skjult. Tvert imot, på egne premisser er det ikke noe som er bedre enn oppmerksomhet. Men.. en tidsånd tilsier  at kunstnere programmeres litt til å prøve å “rope høyest” for å trekke oppmerksomhet og anerkjennelse til arbeidet. Hvor kunstscenen ikke bare forventer, men insisterer på offentlighet, prestasjoner og målbarhet.

Bildene i dette prosjektet blir, i det året de lages, bare tilgjengelige og synliggjort i de private sammenheng de henges opp.  Litt for å observere denne innflytelsen på arbeidet. 

Intensiteten i arbeidet forsterkes på et vis ved en kort tidsfrist, mens publikasjonen er kontrollert og lavmælt.
Det handler kanskje egentlig om “å rope lavest”

 


Det blir altså 120 bilder innen dette prosjektet er over (desember 2020). Jeg dokumenterer etter beste evne, og arbeider mot en publisering av hele prosjektet i 2021.

Noen (passordbeskyttede) linker til bildene fra:    2011       2012       2013       2014       2015       2016     2017    2018
…2021 Avlevering

 

KUNSTKLUBBEN PRAKTISK :

P.g.a. logistikken er medlemmene i LHK lokalisert i Oslo-området / Vest-regionen. Plasseringen av måneds-bildet er internt. Altså, ikke på offentlige plasser, fasader osv.

Etter den 15. i hver kalender-måned skiftes bildet på utstillingsplassen ut. Under opphengingen initierer jeg en samtale med de som er tilstede. Vi reflekterer rundt arbeidet som har hengt der i fire uker og jeg deler min motivasjon og beveggrunner i arbeidet med det nye bildet jeg henger opp.  Ca. 15-20 min.

BILDENE: Det er et begrenset opplag av månedsbildene. De har et opplag på 12 eks. + 2 AP. Ark-formatet er 150 h. x 111 cm.br. på et tykt, arkivbestandig, teksturert akvarellpapir. Sporadiske salg av disse og et opplag på 20 eks. i ark- formatet 40×60 cm, drifter hele prosjektet.

MEDLEMSKONTINGENT: Sammen med bildesalg fra opplagene hjelper dette til å holde kunstklubben i drift. Etter ett år, altså 12 bilde-opphenginger med samtaler rundt bildene, kan man vurdere å bli med videre.

LHK-144 Galleriet:  Her samler jeg månedsbildene etter at de har vært vist hos medlemmene. For formidling og for å få en oversikt selv.

Jeg sender ut en mail med en liten .jpg av månedens bilde til en mindre, litt tilfeldig sammensatt, høringsgruppe før kl. 24.00 på kvelden den 15. i hver måned. Det er min ubønnhørlige deadline.