LHK

or:  Lavasir’s Hemmelige Kunstklubb  (this page is in Norwegian. LHK is, for now, a local project for the region where I live)

Januar 2011 startet jeg en kunstklubb som utprøver synlighet i kunst-praksiser. Kunstnerisk virke utenfor innflytelse fra, og synsfeltet til, ekspertise som gallerister, kuratorer, media osv.

LHK, som navnet på kunstklubben ble til, foregår internt hos noen få bedrifter eller organisasjoner i Oslo-området i 10-års perioden 2011-2020.

Arbeidet utføres i et “tidsfrist”-modus, hvor et nytt bilde utarbeides, ferdiggjøres og henges opp hver måned.
Det nye bildet skifter ut det forrige månedsbildet på utstillingsplassen

Jeg inviterer inn i prosessen på et tidspunkt hvor arbeidet enda er litt sårbart og uferdig. Hvor jeg fortsatt prøver å formulere for meg selv hva jeg har gjort.

Medlemmene i LHK går i prosjekt-perioden i et samspill med et pågående kunstnerisk tidsfrist-arbeid. Et laboratorium på en måte.

 

 

Hvorfor “Hemmelig”?

Det handler ikke om å være skjult. Tvert imot, på egne premisser er det ikke noe som er bedre enn oppmerksomhet. Men.. en tidsånd tilsier at man også på en måte prøver å “rope høyest” for å trekke oppmerksomhet og anerkjennelse til arbeidet.

Bildene i dette prosjektet blir, i det året de lages, bare tilgjengelige og synliggjort i de private sammenheng de henges opp.  Litt for å observere denne innflytelsen på arbeidet. 

Intensiteten i arbeidet forsterkes på et vis ved en kort tidsfrist, mens publikasjonen er kontrollert og lavmælt. Det handler kanskje egentlig om “å rope lavest”

 

Noen (passordbeskyttede) linker til bildene fra:    2011       2012       2013       2014       2015       2016     2017    …2021 Avlevering

 

KUNSTKLUBBEN PRAKTISK :

P.g.a. logistikken er medlemmene i LHK lokalisert i Oslo-området / Vest-regionen. Plasseringen av bildene er intern. Altså, ikke på offentlige plasser, fasader osv.

Rundt den 15. i hver kalender-måned skiftes bildet på utstillingsplassen ut. Under opphengingen initierer jeg en samtale med de som er tilstede. Vi reflekterer rundt arbeidet som har hengt der i fire uker og jeg deler min motivasjon og beveggrunner i arbeidet med det nye bildet jeg henger opp.  Ca 15-20 min.

MEDLEMSKONTINGENT: Sammen med bildesalg fra opplagene i LHK-galleriet, hjelper dette å holde kunstklubben i drift. Etter ett år, altså 12 bilde-opphenginger med samtaler rundt bildene, kan man vurdere å bli med videre.

BILDENE: Det er opplag av månedsbildene i to formater. Ark-formatet er 150 h. x 111 cm.br. på et tykt, arkivbestandig, teksturert akvarellpapir. De har et opplag på 12 eks. + 2 AP.
I tillegg er det kommet til et opplag i arkformatet 40×60 cm (A2) av bildene. Her er opplaget 20 eks. + 2 AP.

Jeg sender også ut en mail med månedens bilde til en mindre høringsgruppe før kl. 24.00 på kvelden den 15. hver måned. Det er min ubønnhørlige deadline.

LHK-144 Galleriet:  Her samler jeg alle månedsbildene etter at de har vært vist hos medlemmene. For formidling og for å få en oversikt selv.

Det blir altså 120 bilder innen dette prosjektet er over (desember 2020). Jeg dokumenterer etter beste evne, og arbeider mot en publisering av hele prosjektet i 2021.