LHK

..where it is or what it is.

Investigating the smallest imprint needed in an artistic practice, or :   Lavasir’s Hemmelige Kunstklubb
(..this page is in Norwegian. LHK is, for now, only visible to a very few in the region where I live)

Januar 2011 startet jeg en kunstklubb som utprøver synlighet i kunst-praksiser. Kunstnerisk virke utenfor innflytelse fra og synsfeltet til, ekspertise som gallerister, kuratorer, media osv.

LHK, som navnet på kunstklubben ble til, foregår internt hos noen få bedrifter eller organisasjoner i Oslo-området i 10-års perioden 2011-2020. Arbeidet utføres i et “tidsfrist”-modus, hvor et nytt bilde utarbeides, ferdiggjøres og henges opp hver måned. Det nye bildet skifter altså ut det forrige månedsbildet på utstillingsplassen.

Jeg inviterer inn i prosessen på et tidspunkt hvor arbeidet enda er litt uferdig og sårbart. Hvor jeg fortsatt prøver å formulere for meg selv hva jeg har gjort. Medlemmene i LHK går i samspill med et pågående kunstnerisk tidsfrist-arbeid. Et laboratorium på en måte.

Hvorfor “hemmelig” ?

Det handler ikke om å være skjult. Tvert imot, på egne premisser er det ikke noe som er bedre enn oppmerksomhet. Men.. en tidsånd tilsier at kunstnere litt programmeres til å “rope høyest” for å trekke oppmerksomhet og kanskje anerkjennelse til arbeidet. Hvor kunstscenen ikke bare forventer, men insisterer på, offentlighet, prestasjoner og målbarhet.

Bildene i dette prosjektet blir bare tilgjengelige og synliggjort i de private sammenheng de henges opp. Litt for å observere denne innflytelsen på arbeidet. 

Intensiteten i arbeidet forsterkes på et vis ved en kort tidsfrist, mens publiseringen er kontrollert og lavmælt.
Det handler kanskje egentlig om  “å rope lavest”


Det blir altså 120 bilder innen prosjektet er over (desember 2020). Jeg dokumenterer etter beste evne, og arbeider mot en avlevering i 2021.

Noen (passordbeskyttede) linker til bildene fra:

2011       2012       2013       2014       2015       2016     2017    2018    2019

… Avlevering

KUNSTKLUBBEN PRAKTISK :

P.g.a. logistikken er medlemmer i LHK lokalisert i Oslo-området / Vest-regionen.

Jeg sender ut en mail med en liten skjerm-versjon av månedens bilde til en mindre, litt tilfeldig sammensatt, høringsgruppe før kl. 24.00 på kvelden den 15. i hver måned. Dette er min ubønnhørlige deadline.

I dagene etter den 15. printer jeg bildet i stort format og skifter ut det forrige måneds-bildet som henger på utstillingsplassen. Under opphengingen initierer jeg en samtale med de som er tilstede. Vi reflekterer rundt arbeidet som har hengt der i fire uker og jeg deler min motivasjon og beveggrunner i arbeidet med det nye bildet jeg henger opp.  Ca. 15-20 min.

LHK-144 Galleriet:  Her samler jeg månedsbildene etter at de har vært vist hos medlemmer. For formidling og for å få en oversikt selv.