LHK


..where it is or what it is.

Investigating the smallest imprint needed in an artistic practice, or :   Lavasir’s Hemmelige Kunstklubb
(..this page is in Norwegian. LHK is, for now, only visible to a very few in the region where I live)

Januar 2011 startet jeg en kunstklubb som utprøver synlighet i kunst-praksiser. Kunstnerisk virke utenfor innflytelse fra og synsfeltet til, ekspertise som gallerister, kuratorer, media osv.

LHK, som navnet på kunstklubben ble til, foregår internt hos noen få bedrifter eller organisasjoner i Oslo-området i 10-års perioden 2011-2020. Arbeidet utføres i et “tidsfrist”-modus, hvor et nytt bilde utarbeides, ferdiggjøres og henges opp hver måned. Det nye bildet skifter altså ut det forrige månedsbildet på utstillingsplassen.

Jeg inviterer inn i prosessen på et tidspunkt hvor arbeidet enda er litt uferdig og sårbart. Hvor jeg fortsatt prøver å formulere for meg selv hva jeg har gjort. Medlemmene i LHK er i samspill med et pågående kunstnerisk tidsfrist-arbeid. Et laboratorium på en måte.Hvorfor “hemmelig” ?

Det handler ikke om å være skjult. Tvert imot, på egne premisser er det ikke noe som er bedre enn oppmerksomhet. Men.. en tidsånd tilsier at man kanskje litt programmeres til å “rope høyest” for å trekke oppmerksomhet og kanskje anerkjennelse til arbeidet. Hvor deler av kunstscenen ikke bare forventer, men insisterer på, offentlighet, prestasjoner og målbarhet.

Bildene i dette prosjektet blir, i tiårs-perioden det foregår, bare tilgjengelige og synliggjort i de private sammenheng de henges opp. Litt for å observere denne innflytelsen på arbeidet. 

Intensiteten i arbeidet forsterkes på et vis ved en kort tidsfrist, mens publiseringen er kontrollert og lavmælt.
Det handler kanskje egentlig om  “å rope lavest”Kunstklubben praktisk :  P.g.a. logistikken er medlemmer i LHK lokalisert i Oslo-området / Vest-regionen. Jeg sender ut en mail med en liten skjerm-versjon av månedens bilde til en mindre, litt tilfeldig sammensatt, høringsgruppe før kl. 24.00 på kvelden den 15. i hver måned. Dette er min ubønnhørlige deadline.

I dagene etter den 15. printer jeg bildet i stort format og skifter ut det forrige måneds-bildet som henger på utstillingsplassen. Under opphengingen initierer jeg en samtale med de som er tilstede. Vi reflekterer rundt arbeidet som har hengt der i fire uker og jeg deler min motivasjon og beveggrunner i arbeidet med det nye bildet jeg henger opp.  Ca. 15-20 min.

LHK-144 Galleriet:  Her samler jeg månedsbildene etter at de har vært vist hos medlemmer. For formidling og for å få en oversikt selv.

Det blir altså 120 bilder i papirformatet 110 x 150 cm innen dette prosjektet er over (desember 2020). Jeg har dokumentert underveis og arbeider mot en avlevering.  En mulighet er å  presentere arbeidet i et stort “collage”.  Montérer man 4 bilder i høyden blir verket 6 x 33 m. Jeg fjerner kronologien, og leker meg med å sette sammen i motivmessige “clustere”. Diptycher og triptycher.


Noen (passordbeskyttede) linker til bildene fra:

2011       2012       2013       2014       2015       2016     2017    2018    2019

… Avlevering


Becoming something ..when someone listens