LHK

Where it is  ..or what it is

Investigating the smallest imprint needed in an artistic practice.
( this page is in Norwegian. LHK is, for now, only visible to a very few in the region where I live )

Januar 2011 startet jeg et prosjekt som for meg utprøver synlighet i kunst-praksiser. Kunstnerisk virke utenfor innflytelse fra, og synsfeltet til ekspertise eller  “menings-bærere”, som media, gallerister, kuratorer, andre kunstnere  osv.

Prosjektet foregår internt hos noen få bedrifter eller organisasjoner i Oslo-området i 10-års perioden 2011-2020.
Arbeidet utføres i et “tidsfrist”-modus, hvor et nytt bilde utarbeides, ferdiggjøres og henges opp hver måned. Det nye bildet skifter altså ut det forrige månedsbildet på utstillingsplassen.

Jeg inviterer inn i prosessen på et tidspunkt hvor arbeidet enda er litt uferdig og sårbart. Hvor jeg fortsatt prøver å formulere for meg selv hva jeg har gjort. Medlemmene i LHK er i samspill med et pågående kunstnerisk tidsfrist-arbeid. Et laboratorium på en måte.Hvorfor “hemmelig” ?

Det handler ikke om å være skjult. Tvert imot, på egne premisser er det ikke noe som er bedre enn oppmerksomhet. Men.. en tidsånd tilsier at kunstnere muligens litt programmeres til å “rope høyest” for å trekke oppmerksomhet og kanskje anerkjennelse eller finansiering til arbeidet. Hvor deler av kunstscenen ikke bare forventer, men insisterer på, offentlighet, prestasjoner og målbarhet.

Bildene i dette prosjektet blir, i tiårs-perioden det foregår, bare tilgjengelige og synliggjort i de private sammenheng de henges opp. Litt for å observere denne innflytelsen på arbeidet. 

Intensiteten forsterkes på et vis ved en kort tidsfrist, mens publiseringen er kontrollert og lavmælt.

Det handler kanskje egentlig om  “å rope lavest”Prosjektet praktisk :  

Jeg sender ut en mail med en liten skjerm-versjon av månedens bilde til en mindre, litt tilfeldig sammensatt, høringsgruppe før kl. 24.00 på kvelden den 15. i hver måned. Dette er min ubønnhørlige deadline.

I dagene etter 15. printer jeg bildet i stort format og skifter ut det forrige måneds-bildet som henger på utstillingsplassen. Under opphengingen initierer jeg en samtale med de som er tilstede. Vi reflekterer rundt arbeidet som har hengt der i fire uker og jeg deler min motivasjon og beveggrunner i arbeidet med det nye bildet jeg henger opp.  Ca. 15-20 min.

LHK-144 Galleriet:  Her samler jeg månedsbildene etter at de har vært vist. For formidling og for å få en oversikt selv.


Noen (passordbeskyttede) linker til bildene fra:

2011       2012       2013       2014       2015       2016     2017    2018    2019

… Avlevering